فلسفه‌ جذبه :)

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما


گاهی در مواجهه با پوسته‌ یا به عبارتی لایه بیرونی وجود آدمها، مجذوب آنها می‌شویم, اما بعد از آنکه پوسته شکافته می‌شود، جذابیت نخست از بین می‌رود. گاهی هم پوسته را می‌بینیم و مجذوب می‌شویم، اما امکان شکافتن پوسته و واکاوی کردن وجود محبوب را نداریم؛ اینجاست که متوقف می‌شویم و شاید مدتها مجذوب پوسته شناخته‌نشده باقی بمانیم. واقعیت این است که هر گاه پوسته شکافته شود، جذبه از بین می‌رود و عقلانیت و منطق حکم‌فرما می‌شود. آنگاه می‌توانیم تصمیم بگیریم که بمانیم و رابطه را بسازیم یا از او عبور کنیم.

پس اگر مجذوب پوسته افراد شدیم و راهی برای شکافتن پوسته نداشتیم، منطق حکم می‌کند که عبور کنیم و مسحور جذبه شدت‌یافته‌ی ناشی از منع نشویم.


ãäÈÚ

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای